Czym są uprawnienia UDT?

Wózek widłowy przewożący materiały

UTD, czyli Urząd Dozoru Technicznego to instytucja, która została powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi wszystkich urządzeń i instalacji technicznych. Co ciekawe, uprawnienia wydane przez UDT wskazują kwalifikacje związane z obsługą danego urządzenia. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wpisem, w którym wyjaśniamy, czym są uprawnia UDT i co daje zdobycie tych uprawnień.

Co daje zdobycie uprawnień UDT?

Uprawnienia wydane przed Urząd Dozoru Technicznego zezwalają na obsługę wózków widłowych, a co za tym idzie — podjęcie pracy w danym zawodzie. Oznacza to, że osoba z uprawieniami UDT może legalnie poruszać się wózkiem widłowym, przenosić i rozładowywać towary oraz dokonywać oceny stanu technicznego wózka widłowego. Co więcej, uprawnienia wydane przez UDT zezwalają też na dbanie o stan wózka, dokonywanie konserwacji i czyszczenia wózka. Warto też wspomnieć o tym, że do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego zobowiązani są też pracownicy obsługujący żurawie, suwnice i dźwigi budowlane.

Jak można uzyskać uprawnienia UDT?

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są wydawane po pozytywnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Do uzyskania uprawnień UDT konieczna jest też znajomość przepisów związanych z obsługą wózka widłowego, budowy wózka i zasad pracy w specyficznych warunkach. Ponadto do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego obowiązkowa jest znajomość zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i procedury postępowania w przypadku usterki bądź nagłego wypadku. W przypadku uszkodzenia wózka widłowego należy korzystać wyłącznie z najwyższej jakości części zamiennych, które zapewnią prawidłową eksploatację urządzenia.