Jak często serwisować wózki widłowe?

Wózki widłowe wykorzystywane są coraz powszechniej w wielu różnych miejscach, w tym takich jak magazyny, centra logistyczne, markety i hurtownie. Dzięki tym urządzeniom znacznie szybciej odbywa się proces przemieszczania ładunków w obrębie jednego miejsca, a także ich załadowywanie lub wyładowywanie z samochodów dostawczych. Wózki widłowe pozwalają na szybkie transportowanie ciężkich towarów, dzięki czemu ułatwiają i przyspieszają pracę w wielu miejscach. Jednak aby urządzenia te pracowały wydajnie i nie ulegały awariom, bardzo istotne jest ich regularne serwisowanie oraz związane z tym wykonywanie przeglądów.

 

Przeglądy wózków widłowych

Wózki widłowe muszą zawsze działać bez zarzutu, dlatego poddaje się je kilku rodzajom obowiązkowych przeglądów, z których każdy wygląda w trochę inny sposób:

– Przegląd codzienny – zaleca się, aby operator wózka każdego dnia zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i po jej zakończeniu kontrolował stan urządzenia na bieżąco. Sprawdza się wtedy poziom naładowania baterii lub ilość paliwa, jeśli to wózek spalinowy; a także poziom cieczy chłodzącej i oleju. Obserwuje się również, czy podczas działania wózka nie pojawiają się usterki, a następnie zgłasza je od razu do naprawy. Dzięki temu wózek jest zawsze sprawny i można używać go do wszelkich niezbędnych prac.

– Przegląd konserwatorski – nie wykonuje go operator, ale osoba o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach, czyli konserwator wózka widłowego. Celem tego przeglądu jest dokładne sprawdzenie stanu urządzenia i usunięcie wszelkich znalezionych usterek lub awarii. Przeglądy konserwatorskie odbywają się tak często, jak zostało to zapisane w dokumentacji technicznej danego pojazdu – zależnie od rodzaju wózka jest to najczęściej 30 lub 60 dni.

– Przeglądy okresowe – przeprowadza je pracownik urzędu dozoru technicznego, czyli jest to kontrola zewnętrzna dla firmy i wykonywana z ramienia państwa. Wykonuje się je co roku lub co dwa lata, zależnie od formy nadzoru nad urządzeniem. Sprawdzony zostaje stan techniczny wózka i cała jego dokumentacja. Jeśli okaże się, że pojazd ma pewne uszkodzenia i może być zagrożeniem podczas pracy, wtedy urzędnicy mają obowiązek wyłączyć go z eksploatacji.