Jak często serwisować wózki widłowe?

Serwisant wózka widłowego

Wózki widłowe wykorzystywane są coraz powszechniej w wielu różnych miejscach, w tym takich jak magazyny, centra logistyczne, markety i hurtownie. Dzięki tym urządzeniom znacznie szybciej odbywa się proces przemieszczania ładunków w obrębie jednego miejsca, a także ich załadowywanie lub wyładowywanie z samochodów dostawczych. Wózki widłowe pozwalają na szybkie transportowanie ciężkich towarów, dzięki czemu ułatwiają i przyspieszają pracę w wielu miejscach. Jednak aby urządzenia te pracowały wydajnie i nie ulegały awariom, bardzo istotne jest ich regularne serwisowanie oraz związane z tym wykonywanie przeglądów.

Przeglądy wózków widłowych

Wózki widłowe muszą zawsze działać bez zarzutu, dlatego poddaje się je kilku rodzajom obowiązkowych przeglądów, z których każdy wygląda w trochę inny sposób:

  • Przegląd codzienny – zaleca się, aby operator wózka każdego dnia zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i po jej zakończeniu kontrolował stan urządzenia na bieżąco. Sprawdza się wtedy poziom naładowania baterii lub ilość paliwa, jeśli to wózek spalinowy; a także poziom cieczy chłodzącej i oleju. Obserwuje się również, czy podczas działania wózka nie pojawiają się usterki, a następnie zgłasza je od razu do naprawy. Dzięki temu wózek jest zawsze sprawny i można używać go do wszelkich niezbędnych prac.
  • Przegląd konserwatorski – nie wykonuje go operator, ale osoba o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach, czyli konserwator wózka widłowego. Celem tego przeglądu jest dokładne sprawdzenie stanu urządzenia i usunięcie wszelkich znalezionych usterek lub awarii. Przeglądy konserwatorskie odbywają się tak często, jak zostało to zapisane w dokumentacji technicznej danego pojazdu – zależnie od rodzaju wózka jest to najczęściej 30 lub 60 dni.
  • Przeglądy okresowe – przeprowadza je pracownik urzędu dozoru technicznego, czyli jest to kontrola zewnętrzna dla firmy i wykonywana z ramienia państwa. Wykonuje się je co roku lub co dwa lata, zależnie od formy nadzoru nad urządzeniem. Wózek można oddać do przeglądu do serwisu wózków widłowych, który ma odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Sprawdzony zostaje stan techniczny wózka i cała jego dokumentacja. Jeśli okaże się, że pojazd ma pewne uszkodzenia i może być zagrożeniem podczas pracy, wtedy urzędnicy mają obowiązek wyłączyć go z eksploatacji.

Zobacz również: Czy na wózek widłowy trzeba mieć psychotesty?