Jakie uprawnienia trzeba mieć na wózek widłowy?

uprawnienia na wózek widłowy

Wózki widłowe są urządzeniami o szerokim zakresie zastosowań w różnych dziedzinach. Wykorzystuje się je najczęściej do transportu wewnętrznego ładunków o dużej masie, to znaczy przemieszczania towarów na terenie magazynów, hal produkcyjnych, sklepów wielkopowierzchniowych oraz centrów logistycznych. Jednak wózki widłowe z dodatkowym osprzętem moją dużo szersze możliwości działania – mogą być używane do odśnieżania podjazdów, przygotowywania wykopów, przenoszenia ładunków na placach budowy, a nawet jako platformy robocze podczas prowadzenia prac montażowych. Skoro wózki widłowe są tak często i szeroko stosowane, to warto dowiedzieć się, jakie uprawnienia należy mieć, aby móc je obsługiwać.

Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Aby móc obsługiwać wózek widłowy, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:

  • ukończenie 18 lat;
  • zdobycie przynajmniej wykształcenia podstawowego;
  • uzyskanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze operatora wózka widłowego i dobry stan zdrowia (odpowiednie zdolności psychoruchowe, brak wad wzroku czy uciążliwych chorób przewlekłych mogących wpływać negatywnie na wykonywaną pracę);
  • ukończenie kursu na wózki widłowe i zdanie związanego z nim egzaminu.

Co obejmuje kurs na wózki widłowe?

Tego rodzaju kurs prowadzony jest w wielu ośrodkach szkoleń, a często również oferują go lokalne urzędy pracy, aby poprawić kwalifikacje osób bezrobotnych. Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch zasadniczych części – teoretycznej i praktycznej.

Pierwsza z nich obejmuje elementy budowy wózka widłowego, przepisy związane z poruszaniem się nim oraz wytyczne dotyczące przemieszczania różnorodnych ładunków. W tej części kursanci poznają również obowiązki na stanowisku operatora wózka i możliwe zagrożenia w miejscu pracy oraz sposoby zapobiegania nim. Natomiast podczas części praktycznej ćwiczy się umiejętność jazdy wózkiem i wykonywania manewrów w różnych sytuacjach, a także poznaje się sposoby bezpiecznego unoszenia oraz przemieszczania ładunków.

Po zakończeniu całego kursu zdaje się egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który obejmuje test teoretyczny oraz praktyczne sprawdzenie umiejętności danej osoby w zakresie obsługi wózków widłowych. Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym, jeśli zdający zaliczy obie te części. Wtedy zostaje wydane pisemne poświadczenie zdobytych uprawnień. Warto wiedzieć, że jest ono bezterminowe i nie wymaga odnawiania.

Zobacz również: Zastosowania wózków widłowych