Kiedy można przeciążyć wózek widłowy?

wózek widłowy

Wózek widłowy to praktyczna maszyna, która służy do przenoszenia dużych ciężarów. Aby jednak urządzenie służyło przez długi czas, trzeba użytkować je w prawidłowy sposób. Jednym z ważniejszych elementów jest pamiętanie o tym, aby nie doprowadzać do jego przeciążania. Na czym ono polega i kiedy najczęściej dochodzi do takiej niebezpiecznej sytuacji?

Na czym polega przeciążenie wózka widłowego?

Przeciążenie polega na przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia dla danego urządzenia, czyli wartości jego udźwigu. To niebezpieczna sytuacja, skutkująca m.in. utratą stateczności maszyny i tym samym zagrożeniem dla operatora oraz znajdujących się wokół osób.

Przed załadowaniem ładunku niezbędne jest więc sprawdzenie, jaki jest udźwig wózka widłowego. Wartość ta podawana jest zazwyczaj w tonach lub kilogramach: w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzenia, na tabliczce znamionowej wózka widłowego bądź masztu. Miejscem, w którym obowiązkowo musi znajdować się taka informacja jest kabina obsługującego operatora. Znajdować się tam powinien wykres obciążeń, który przedstawia maksymalne dopuszczalne obciążenie wideł na określonej odległości od ich czoła. W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi konkretnego modelu, warto skontaktować się z serwisem wózków widłowych.

Kiedy jeszcze może dojść do przeciążenia wózka widłowego?

Niebezpieczną sytuacją jest też nierównomierne rozłożenie ładunku. Może wówczas dojść do utraty stateczności oraz przechylenia urządzenia, w wyniku którego ładunek spadnie, tworząc poważne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Wiele nowoczesnych wózków jest wyposażonych w systemy przeciwdziałające podnoszeniu źle rozmieszczonego ładunku, co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Jak widać do przeciążenia wózka widłowego może dojść w stosunkowo łatwy sposób. Najczęściej prowadzi do tego nieuważność, a także niezważanie na przepisy BHP, które w przypadku wykonywania zadań na takiej maszynie są naprawdę istotne. Chodzi bowiem nie tylko o trwałość urządzenia, ale również o bezpieczeństwo swoje (jako operatora) oraz osób postronnych.

Zobacz również: Czym są i jak działają przedłużki do wózka widłowego?