Poruszanie się wózkiem widłowym po drodze publicznej

wózek widłowy

Aby kierować wózkiem widłowym, należy posiadać odpowiednie zaświadczenie poprzedzone szkoleniami. Szczególne zasady obowiązują również w przypadku jazdy takimi pojazdami po drogach publicznych. Co dokładnie obejmują te zasady?

Problematyczny wózek na drogach publicznych

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, wózki widłowe są przystosowane do poruszania się po drogach. Jednak według art. 66 ust. 1 tego samego dokumentu, pojazdy uczestniczące w ruchu muszą być zbudowane tak, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników.

Wózki widłowe posiadają charakterystyczne widły, które mogłyby przyczyniać się do powstawania różnego rodzaju zagrożeń. Dlatego też nie dopuszcza się ich do jazdy, choć istnieją pewne sytuacje, gdy można wyjechać nimi na drogę publiczną.

Jak jeździć wózkiem widłowym po drodze publicznej?

Czasem zdarza się, że wózek widłowy musi znaleźć się na drodze publicznej, np. aby przejechać z magazynu zlokalizowanego po jednej stronie firmy, do drugiego. Jest to możliwe, jednak w takiej sytuacji niezbędne jest spełnienie ścisłych wymogów, także w kwestii bezpieczeństwa.

Przede wszystkim pojazd musi mieć zdjęte widły, które ze względu na swój kształt i budowę mogłyby stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Istotne są też sprawne elementy wózka widłowego takie jak kierunkowskazy, światła oraz hamulce, które również mają wpływ na zachowanie bezpieczeństwa.

Istotne znaczenie ma dodatkowo sposób jazdy. Operator takiego wózka powinien jechać poboczem, także ze względu na ograniczenie prędkości dla tego typy pojazdów (18 km/h na prostych odcinkach dróg).

Dokumenty pozwalające na poruszanie się wózkiem widłowym po drogach

Poza powyżej wymienionymi zasadami, ważne jest to, aby operator posiadał przy sobie wszystkie, wymagane dokumenty, czyli:

  • prawo jazdy kategorii B albo T,
  • dokument potwierdzający dopuszczenie wózka widłowego do ruchu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • dokument potwierdzający opłacenie OC,
  • potwierdzenie, że kierowca może być operatorem wózka widłowego.

Jak widać wózek widłowy może poruszać się po drogach publicznych, jednak tylko w określonych przypadkach oraz gdy zostaną spełnione zasady bezpieczeństwa.

Zobacz również: Wózek widłowy na drodze publicznej – zasady