Dozór techniczny

3 lutego 2003 roku Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniło rodzaj urządzeń technicznych które mają podlegać dozorowi technicznemu. W konsekwencji wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem zostały objęte obowiązkowym dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).

Co z tego wynika dla importerów, użytkowników, konserwatorów i operatorów?

Importer

Każdy importer musi składać odpowiednie wnioski importowe, które określają jakie typy oraz ile sztuk urządzeń zamierza sprowadzić do Polski. W praktyce oznacza to, że bez ważnego wniosku importowego żaden widlak nie może zostać wwieziony w obszar celny naszego kraju.

Użytkownik (właściciel)

Ma obowiązek dokonać zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanego wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego właściwym do miejsca prowadzonej działalności. Musi również przestrzegać wszystkich wymagań nałożonych przez UDT zarówno w zakresie eksploatacji, jak i konserwacji wózka widłowego zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 Poz. 1321 z 2000 r.) oraz (Dz. U. Nr 120 Poz. 1021 z 2002 r.). Co ważne nowy widlak może być eksploatowany dopiero po tym, jak dokonany zostanie odbiór eksploatacyjny w miejscu jego pracy. Odbioru takiego dokonuje inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwator

Przed zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie to stanowisko nosiło nazwę technika serwisowego. Osoby które dotychczas pracowały na takim stanowisku zostały zobligowane do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego.

Operator

Obecnie konieczne jest, aby osoba pracująca na wózku widłowym miała odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do kierowania widlakami.

Jak pomagamy?

W obliczu wprowadzonych przez ustawodawcę zmian nasza firma zdecydowała się pomagać klientom w zakresie przygotowania i kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczo-ruchowej oferowanych wózków widłowych. Ponadto służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie fachowego przygotowania technicznego. Asystujemy również podczas odbioru widlaków przez uprawnionych do tego inspektorów UDT. Z naszą pomocą cała procedura przebiega szybko i sprawnie.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO WÓZKÓW

W ofercie naszej firmy znajdziecie wózki widłowe – nowe i używane – ale także części zamienne do zachodnich, japońskich, chińskich, polskich wózków widłowych. Prowadzimy także naprawy oraz serwis sprzętu. Oferta Euroczęści obejmuje serwis i naprawę części wózków widłowych, a także montowanie dodatkowego osprzętu, np. – widły, pługi do odśnieżania, przedłużki wideł, szufle hydrauliczne, widły do palet, maszty HI-LO lub dociskacze.