Wózek widłowy na drodze publicznej – zasady

Wózek widłowy
Operator wózka widłowego, aby zachować bezpieczeństwo podczas jego obsługi, musi pamiętać o wielu zasadach. Przede wszystkim należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i wykorzystywać wiedzę zdobytą na kursie jazdy wózkiem widłowym. Należy bezwzględnie zachować maksymalną ostrożność zarówno na terenach zabudowanych – na magazynie czy hali, jak i na otwartej przestrzeni. Czy zatem widłowym można poruszać się po drodze publicznej?

Co mówią przepisy o poruszaniu się wózkami widłowymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym, ze względu na cechy konstrukcyjne i uwarunkowania prawne, wózka widłowego nie można dopuścić do ruchu drogowego. Tym samym nie może on poruszać się po drogach publicznych. Jednakże wózki widłowe mają możliwości przemieszczania się. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wózek jest urządzeniem przystosowanym do poruszania się po drodze. Zatem zgodnie z przepisami, na drodze publicznej może być traktowany na równi z innymi pojazdami. Ponadto wózek widłowy jest pojazdem silnikowym, którego konstrukcja ogranicza jego prędkość do 25 km/h – jest zatem pojazdem silnikowym. Jednak zgodnie z art. 66 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu drogowym nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób nim jadących oraz dla innych uczestników ruchu. Z uwagi na wystające elementy, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, wózek widłowy nie spełnia tych kryteriów. Czy zatem wózek widłowy może poruszać się po drodze publicznej?

Zasady jazdy wózkiem widłowym po drodze publicznej

Zdarzają się sytuacje, w których operator wózka widłowego może wyjechać na drogę publiczną – najczęściej wyjeżdża się w celach załadunkowych. Ma to miejsce podczas pokonywania trasy do znajdującego się w pobliżu zakładu. Należy przy tym zwracać szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Podczas takiego manewru sprzęt musi mieć zdjęte widły oraz sprawny system hamulcowy, klakson, kierunkowskazy i światła. Wózki widłowe – podobnie jak wszystkie pojazdy mechaniczne – posiadają wytyczne co do ograniczeń prędkości, których należy bezwzględnie przestrzegać. Operator wózka widłowego powinien poruszać się poboczem. Ponadto kierowca musi mieć przy sobie odpowiednie dokumenty – prawo jazdy kategorii B lub T, dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu przez UDT, potwierdzenie opłacenia składki OC, a także dokument zezwalający na jazdę wózkiem widłowym. Jazda wózkiem widłowym bez uprawnień może wiązać się z karą grzywny.

Zobacz również: Czym charakteryzuje się wózek widłowy z wolnym skokiem?